Ruch jednostajny prostoliniowy

Nowa podstawa programowa nauczania fizyki kładzie ogromny nacisk na doświadczalny aspekt dydaktyki. Nie chodzi tu tylko o pokazy doświadczeń realizowane przez nauczyciela w ramach lekcji, ale przede wszystkim o indywidualną pracę badawczą prowadzoną przez ucznia. Eksperymenty uczniowskie powinny uczyć planowania zarówno w zakresie tworzenia czy kompletowania aparatury, jak i sposobu zapisywania zbieranych danych pomiarowych. Projekt doświadczenia winien umożliwiać dokonywanie pomiarów przy użyciu różnych technik z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń, a uzyskane wyniki pomiarów powinny być przetworzone przez ucznia w taki sposób, by możliwe było wyciągnięcie poprawnych wniosków wraz z oceną niepewności pomiarowych oraz ewaluacją zastosowanej metody.

Wszystkie powyższe założenia wymagają jednak takiego wyposażenia pracowni w sprzęt laboratoryjny, aby możliwa była praca uczniów choćby w kilkuosobowych zespołach, co niestety najczęściej generuje wysokie koszty. Z doświadczenia wiem, że w przypadku wielu szkół jest to przeszkoda nie do pokonania. Dlatego też chciałbym zaproponować, w postaci krótkich filmów dydaktycznych, pomysły na taką realizację eksperymentów uczniowskich, by wymagane nakłady finansowe były jak najniższe. Umożliwiłoby to ich wykonanie w małych zespołach uczniowskich przy minimalnych kosztach, jednocześnie – pomimo prostoty użytej aparatury – pozwalając na zebranie takich danych, by realne było ich przetworzenie i uzyskanie wyników obarczonych niepewnościami pomiarowymi o rozsądnej wielkości.

Zaczynamy od początku, czyli od kinematyki, a konkretnie od ruchu jednostajnego prostoliniowego. Z jednej strony w założeniu film ma być swoistym instruktażem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. W związku z tym w filmie znaleźć można wykaz wymaganych materiałów i przyrządów, sposób ich montażu oraz metodę wykonania doświadczenia. Z drugiej strony zawiera przykładowe rezultaty pomiarów i ich kompletne przetworzenie prowadzące do sformułowania wniosków, tak więc możliwe jest wykorzystanie tej części filmu w formie projekcji w ramach prowadzonych zajęć.

%d blogerów lubi to: