Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy

Jak wykorzystać potencjał obliczeniowy, który uczniowie przynoszą na lekcje w swoich… kieszeniach? Współczesne smartfony mają często moce obliczeniowe porównywalne z niejednym komputerem, dodatkowo mają najczęściej szybki dostęp do Internetu. W klasie zazwyczaj smartfonów jest przynajmniej tyle samo ilu uczniów i z powodzeniem można je wykorzystać  do innych niż komunikacja czy rozrywka celów. Niestety najczęściej nie bierzemy pod uwagę zastosowania tych możliwości w toku naszych lekcji.

W kolejnym, krótkim filmie, w którym przedmiotem badań jest ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, chciałbym zaprezentować wykorzystanie smartfonu, jako urządzenia rejestrującego przebieg eksperymentu i, co ważniejsze, pozwalającego na wygodne i szybkie zebranie dużej ilości danych. Prezentowany materiał zawiera również szczegółową analizę uzyskanych wyników wraz z propagacją oszacowanych niepewności pomiarowych prowadząca do utworzenia wykresów i wyciągnięcia wniosków dotyczących obserwowanego ruchu.

%d blogerów lubi to: