Automat – Model gazu doskonałego – Przemiana izotermiczna

Przyszła kolej na termodynamikę. Tym razem chciałbym zaproponować automat tworzący wykres zależności ciśnienia stałej ilości gazu doskonałego od jego objętości przy zachowaniu stałej temperatury, czyli ilustrację izotermicznej przemiany gazu doskonałego.

Symulacja pozwala regulować liczbę moli gazu, jego temperaturę, a także początkową i końcową wartość objętości gazu. Dla zadanych parametrów kreśli wykres p(V).

Aby zwiększyć wygodę korzystania z tego narzędzia, dodałem kilka regulacji parametrów wyświetlanego wykresu.

Można wybrać jednostkę ciśnienia, jaka ma być użyta na pionowej osi wykresu. Można również ustalić, od jakich wartości mają zaczynać się opisy osi, w jakich odstępach mają być umieszczone znaczniki osi i jak gęsto mają być rozmieszczone linie siatki wykresu.

Przy każdej zmianie parametrów kreślony jest oczywiście nowy wykres, ale parametry nowego wykresu pozostają takie, jak dla poprzedniego co czasami prowadzi do np. zbyt gęstego rozmieszczenia linii siatki.

Można oczywiście w takiej sytuacji dopasować każdy parametr „ręcznie”, ale byłoby to niewygodne, więc dodałem przycisk „sugerowane parametry osi”, którego kliknięcie ustawia takie wartości, dla których wykres jest czytelny.

Wtedy pozostaje nam tylko ewentualne poprawienie któregoś z nich, tak, aby wykres spełniał nasze oczekiwania.

Po wygenerowaniu wykresu pozostaje skopiowanie go do tworzonej karty pracy, sprawdzianu, czy ćwiczenia.

Ważna uwaga techniczna…

Arkusz wykorzystuje makra i kod VBA (Visual Basic for Applications – język programowania używany np. w Excelu) i dlatego musi być zapisany w formacie .xlsm. Ponieważ zdarza się, że w tego rodzaju arkuszach jego twórca umieszcza złośliwe oprogramowanie, system Windows, przy próbie uruchomienia takiego arkusza, domyślnie blokuje uruchomienie takich funkcji.

W proponowanym arkuszu oczywiście nie ma żadnego „złośliwego kodu”, więc jest całkowicie bezpieczny!

Aby poprawnie otworzyć tę symulację, należy:

  • Pobrać ją i zapisać na dysku.
  • Kliknąć ikonę arkusza prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję „właściwości”.
  • W okienku „Właściwości” zaznaczyć „Odblokuj” i zatwierdzić.
  • Otworzyć arkusz.

Opisane odblokowywanie wykonujemy tylko raz – po pobraniu i zapisaniu pliku na dysku.
Image by fernando zhiminaicela from Pixabay

%d blogerów lubi to: