Automat – Model gazu doskonałego – Przemiana izotermiczna

Przyszła kolej na termodynamikę. Tym razem chciałbym zaproponować automat tworzący wykres zależności ciśnienia stałej ilości gazu doskonałego od jego objętości przy zachowaniu stałej temperatury, czyli ilustrację izotermicznej przemiany gazu doskonałego. Symulacja pozwala regulować liczbę moli gazu, jego temperaturę, a także początkową i końcową wartość objętości gazu. Dla zadanych parametrów kreśli wykres p(V). Aby zwiększyć wygodęCzytaj dalej „Automat – Model gazu doskonałego – Przemiana izotermiczna”

Automaty do tworzenia zadań – #7 – Selektor prędkości, czyli cząstka w polu magnetycznym i elektrycznym.

Dziś proponuję symulację toru ruchu cząstki naładowanej przemieszczającej się w obszarze, w którym występują jednocześnie dwa wzajemnie prostopadłe pola – elektryczne i magnetyczne. Przy odpowiedniej wzajemnej orientacji takich pól na cząstkę działają dwie przeciwnie skierowane siły – magnetyczna (tzw. siła Lorentza) i siła wywierana przez pole elektryczne. Kierunek odchylenia toru ruchu cząstki zależy od wartościCzytaj dalej „Automaty do tworzenia zadań – #7 – Selektor prędkości, czyli cząstka w polu magnetycznym i elektrycznym.”

Automaty do tworzenia zadań – #6 – Opór przewodnika.

Po dłuższej przerwie spowodowanej nawałem obowiązków wracam do pisania… Na początek coś małego, ale ułatwiającego wprowadzenie wielkości opór właściwy i zagadnienia oporu przewodnika. Opór przewodnika o długości l  i polu przekroju poprzecznego S, wykonanego z materiału o oporze właściwym r, obliczyć można, korzystając z równania: Aby ułatwić sobie wprowadzanie tego zagadnienia, posługuję się prostym „automatem”.Czytaj dalej „Automaty do tworzenia zadań – #6 – Opór przewodnika.”

Automaty do tworzenia zadań – #5 Fale mechaniczne – wykresy

Automat, który chciałbym zaproponować tym razem, pozwala na szybkie wygenerowanie wykresów zależności wychylenia od czasu i wychylenia od położenia opisujących falę mechaniczną. Automat nie tylko tworzy wykresy, ale również gotową kartę pracy wraz z odpowiedziami. Dzięki ćwiczeniom uczniowie utrwalą umiejętności odczytywania danych z wykresów oraz podstawowe pojęcia służące do opisu fal – amplitudę, długość fali,Czytaj dalej „Automaty do tworzenia zadań – #5 Fale mechaniczne – wykresy”

Arkusz kalkulacyjny w nauczaniu fizyki i nie tylko…

Poniższy artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Edusfera” wydawanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Współczesne nauczanie w coraz większym stopniu opiera się na wykorzystaniu rozwiązań z zakresu technologii IT. Ma to na celu nie tylko usprawnienie pracy, ale także, a może przede wszystkim, uczynienie lekcji bardziej interesującą dla uczniów. Poniższy artykuł przedstawia propozycje zastosowania wCzytaj dalej „Arkusz kalkulacyjny w nauczaniu fizyki i nie tylko…”

Automaty do tworzenia zadań – #4 Model Bohra atomu wodoru

Tym razem „na warsztacie” obliczenia związane z modelem Bohra atomu wodoru. Proponowany automat oblicza wszystkie istotne parametry tego modelu, które pojawiają się szkolnych zadaniach. Wartości, które możemy w tym arkuszu zmieniać, wyróżnione zostały zielonym tłem. Po ich zmianie następuje oczywiście przeliczenie wartości pozostałych wielkości fizycznych oraz ustalenie, do jakiego zakresu fal elektromagnetycznych należy wyemitowany lubCzytaj dalej „Automaty do tworzenia zadań – #4 Model Bohra atomu wodoru”

Automaty do tworzenia zadań – #3 Analiza wykresu zależności szybkości od czasu

Kolejnym automatem, który chciałbym zaproponować, jest arkusz generujący wykres zależności v(t), który posłużyć może do ćwiczenia lub sprawdzania umiejętności odczytywania danych z wykresu i obliczania na ich podstawie przyspieszenia, pokonanej drogi i szybkości średniej ciała. Ćwiczenia takie pozwalają wprowadzić narzędzia „graficznej analizy wykresów” – wykorzystanie pola powierzchni pod wykresem i współczynnika kierunkowego wykresu. Automat nieCzytaj dalej „Automaty do tworzenia zadań – #3 Analiza wykresu zależności szybkości od czasu”

Automaty do tworzenia zadań – #2 Obwody elektryczne

Każdy fragment fizyki czy matematyki wymaga, w celu opanowania i utrwalenia umiejętności, wykonania jak największej liczby ćwiczeń. Takie podejście wyrabia nawyki i pozwala szybciej znaleźć drogę rozwiązania problemu. Jednym ze szczególnych, w moim odczuciu, działów jest prąd elektryczny, a dokładniej obliczanie parametrów obwodów elektrycznych. W zagadnieniu tym (mam na myśli proste obwody prądu stałego, niewymagająceCzytaj dalej „Automaty do tworzenia zadań – #2 Obwody elektryczne”

Automaty do tworzenia zadań – #1 Rzut poziomy

Stopniowanie trudności w ćwiczeniach to, moim zdaniem, klucz do dydaktycznego sukcesu, którym jest nie tylko super wynik garstki klasowej elity, ale objęcie kategorią „tak-ograniam-rozumiem” jak największej części nauczanej grupy uczniów. Jednym ze sposobów uzyskania takiego efektu jest tworzenie własnych zadań, które pozwala na elastyczne dopasowywanie się do indywidualnej „charakterystyki” grupy, z którą pracujemy. Osobiście wyznajęCzytaj dalej „Automaty do tworzenia zadań – #1 Rzut poziomy”