Automaty do tworzenia zadań – #2 Obwody elektryczne

Każdy fragment fizyki czy matematyki wymaga, w celu opanowania i utrwalenia umiejętności, wykonania jak największej liczby ćwiczeń. Takie podejście wyrabia nawyki i pozwala szybciej znaleźć drogę rozwiązania problemu. Jednym ze szczególnych, w moim odczuciu, działów jest prąd elektryczny, a dokładniej obliczanie parametrów obwodów elektrycznych. W zagadnieniu tym (mam na myśli proste obwody prądu stałego, niewymagające analizowania oczek i węzłów, przy użyciu praw Kirchhoffa 🙂 ) problemem nie jest stopień skomplikowania użytego aparatu matematycznego, bo poza prostymi równaniami pozwalającymi obliczyć opór zastępczy, używamy wielokrotnie równania definiującego opór elektryczny i jego form – R = U/I. Problem stanowi swego rodzaju „wyczucie”, np. którym fragmentem obwodu w danym momencie się zająć, które napięcie lub które natężenie należy w danym momencie użyć. Nie ma innego sposobu na wyrobienie sobie takiego wyczucia niż „przetworzenie” jak największej liczby ćwiczeń praktycznych. Trzeba jednak mieć źródło ćwiczeń wraz z odpowiedziami.

Dlatego też dziś chciałbym zaproponować arkusz „obsługujący” pewien zestaw obwodów elektrycznych. Z jednej strony ma to być narzędzie do tworzenia zadań wykorzystywane przez nauczyciela, z drugiej, moim zdaniem, jest to fajny generator ćwiczeń, który powinien przydać się uczniowi przy szlifowaniu umiejętności obliczania parametrów obwodów elektrycznych.

Kompletny instruktaż użytkowania znajduje się w przedstawionym niżej filmiku.

Miłego użytkowania! 🙂

Zdjęcie autorstwa Saya Kimura z Pexels

%d blogerów lubi to: