Automaty do tworzenia zadań – #4 Model Bohra atomu wodoru

Tym razem „na warsztacie” obliczenia związane z modelem Bohra atomu wodoru. Proponowany automat oblicza wszystkie istotne parametry tego modelu, które pojawiają się szkolnych zadaniach.

Wartości, które możemy w tym arkuszu zmieniać, wyróżnione zostały zielonym tłem. Po ich zmianie następuje oczywiście przeliczenie wartości pozostałych wielkości fizycznych oraz ustalenie, do jakiego zakresu fal elektromagnetycznych należy wyemitowany lub pochłonięty przy przejściu pomiędzy wybranymi poziomami foton.

Na swoich lekcjach stosuję ten automat dwojako. W pierwszym zastosowaniu wyświetlam go na ekranie rzutnika i wykorzystuję jako pomoc naukową przy wprowadzaniu tego zagadnienia. W drugim jako ułatwienie przy generowaniu kart pracy.

Skoroszyt zawiera cztery arkusze. Pierwszy z nich zatytułowany „automat” to pomoc naukowa do lekcji. Następne dwa – „zadanie 1 – wszystkie parametry” i „zadanie 1 – odpowiedzi” , to – po skopiowaniu np. do dokumentu tekstowego ilustracja do karty pracy (wystarczy dodać polecenie) i karta odpowiedzi. Podobne zastosowanie mają dwa kolejne arkusze zawierające uproszczoną wersję poprzedniego zadania, polegającą na policzeniu energii fotonu oraz jego długości i częstotliwości.


Obraz torsmedberg z Pixabay

%d blogerów lubi to: