Matura tuż za rogiem… Tydzień #4

Praca, moc, energia Statyka bryły sztywnej Czwarty tydzień powtórek poświęcimy na kolejne zagadnienia z zakresu mechaniki – działy „Praca, moc, energia” i „Ruch obrotowy”. Ze względu na pandemię i nauczanie online zakres zagadnień wymaganych na egzaminie maturalnym został w wielu elementach podstawy programowej ograniczony. Działem, który został chyba najbardziej „okrojony” jest właśnie „Ruch obrotowy”. ZCzytaj dalej „Matura tuż za rogiem… Tydzień #4”

Matura tuż za rogiem… Tydzień #3

Ruch po okręgu Układy nieinercjalne Na trzeci tydzień mamy zaplanowane powtórzenie materiału z zakresu ruchu jednostajnego po okręgu i ruchu ciał w układach nieinercjalnych. Podstawa programowa Co trzeba wiedzieć, rozumieć i umieć?  Szczegółowe wymagania egzaminacyjne Zdający:(LO) wyjaśnia różnice między opisem ruchu ciał w układach inercjalnych i nieinercjalnych, posługuje się siłami bezwładności do opisu ruchu wCzytaj dalej „Matura tuż za rogiem… Tydzień #3”

Matura tuż za rogiem… Tydzień #2

Zasady dynamiki Newtona Pęd i zderzenia W drugim tygodniu, zgodnie z planem 🙂 , powtarzamy materiał z zakresu dynamiki punktu materialnego z uwzględnieniem pojęcia pędu. Podstawa programowa Co trzeba wiedzieć, rozumieć i umieć?  Szczegółowe wymagania egzaminacyjne Zdający:(GIM) podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych;(GIM) opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasadyCzytaj dalej „Matura tuż za rogiem… Tydzień #2”

Matura tuż za rogiem… Tydzień #1

Kinematyka ruchów prostoliniowychRzut poziomy Zaczynamy od początku… 🙂 Pierwszy tydzień poświęcimy na zagadnienia z zakresu ruchu punktu materialnego – prostoliniowego i rzutu poziomego. Oczywiście w podstawie programowej jest jeszcze ruch po okręgu, ale z pewnych przyczyn wrócimy do tego zagadnienia później. Podstawa programowa Trzeba pamiętać, że materiał obowiązujący na egzaminie zawiera nie tylko zagadnienia zCzytaj dalej „Matura tuż za rogiem… Tydzień #1”